G and S Insurance Consultants

AFTREDE – WAT NOU?

Wat staan jou te doen as jou aftree-annuiteit waaraan jy vir baie jare getrou betaal het, die einde van sy termyn bereik het?  Dit sal gebeur nadat u 55 jaar oud geword het of jou firma jou op vervroegde pensioen wil plaas.  Die groot vraag is wat om met jou pensioengelde te maak sodat jy gemaklik kan aftree en jou goue jare werklik kan begin geniet.

Kom ons bespreek die verskillende opsies wat nou beskikbaar is by die verskillende gebeurtenisse:

Die heel belangrikste om te onthou is dat u nie indien u nog werk, of steeds kan werk u aftree-voordele sal begin gebruik nie.  Statistieke het bewys dat slegs ongeveer 6% van die bevolking vandag voldoende fondse gespaar het om op ouderdom 65 jaar finansieël gesond af te tree sonder om ‘n las vir hulle kinders of die regering te word.

Wat is dan nou die verskillende opsies.  Kom ek verduidelik die verskillende gebeurtenisse elkeen op sy eie

1)      U aftree-Annuiteit bereik die einde van sy termyn maar u is steeds aktief in u beroep betrokke.

My eerste voorstel is altyd om nie die annuiteit se gelde te laat uitbetaal nie maar die fondse te herbelê om verder te groei tot die dag waarop u werklik finaal aftrede bereik.

Alle versekeringsmaatskappye sal tog te dankbaar wees indien u die annuiteit se opbrengs by hulle laat.  Hulle is verplig indien u dit so verkies om deur middel van ‘n kostelose seksie 14 die gelde in ‘n nuwe produk by hulle te laat wat aan hulle nuwe vereistes voldoen.

U kan ook indien u en u finansiële adviseur dit sou ooreenkom die gelde kosteloos deur middel van die seksie 14 laat oorplaas na enige ander maatskappy in die nuwe maatskappy se aftree annuiteit.

Dit is u keuse of u slegs die kapitaal verder daar wil laat groei en of u wil voortgaan om maandelik ‘n nuwe premie bydrae te maak.

Die nuwe aftree- annuiteit behoort nie weer ‘n vaste termyn te hê nie, dus is hy hierna te enige tyd beskikbaar asof hy die einde van die termyn bereik het. 

2)      U word op vervroegde pensioen geplaas, maar het reeds ‘n nuwe werk gekry en benodig dus nie nou die pensioen gelde nie.

Weereens is my voorstel om nie nou die gelde te onttrek nie.

Die gelde kan oorgeplaas word na u nuwe werkgewer se pensioenfonds

Die gelde kan oorgeplaas word na ‘n nuwe aftree-annuiteit met of sonder verdere maandelikse bydraes.

Die gelde kan na ‘n bewaringsfonds oorgeplaas word. Die bewaringsfond het die voordeel dat ‘n gedeelte van die gelde onttrek kan word sonder om die plan tot nuut te maak.

Al hierdie oorplasings vind plaas sonder dat u enige belasting sal betaal.

U kan hier met u makelaar oor sy kostes onderhandel en is gewoonlik nie sonder  enige kommissies en kostes soos by ‘n seksie 14 vanaf ‘n aftree annuiteit nie.

3)      Die tyd het aangebreek om die voordele uit u pensioenfonds of aftree- annuiteit te benut en u gaan nou amptelik op pensioen.

  1. a)U is geregtig om ‘n bedrag van u keuse tot ‘n maksimum van 33.3% van die fondswaarde te laat uitbetaal om aan te wend soos u self sou verkies..
  2. b)Huidige wetgewing laat toe dat u die eerste R500 000.00 belastingvry mag neem. Die bedrag wat meer is as die R500 000 sal belas word teen ‘n glyskaal wat begin op 18% tot ‘n maksimum van 36%.

Daar is ook verskeie wetlike keuses waaruit u een moet kies vir die oorblywende 66.6% van die fondswaarde of die bedrag wat u nie geneem het as u 33.3% nie. U moet asseblief kennis neem dat hierdie keuse finaal is en nie later gewysig kan word nie.

Die volgende wetlike keuses is beskikbaar vir die oorblywende fondswaarde:

  1. a)Die fondswaarde belê kan aan u ‘n lewenslange inkomste voorsien, die dag nadat u tot sterwe gekom het, staak die pensioen en is die kapitaal verlore.

(Hierdie opsie is goed indien u ‘n enkelpersoon is en geen familie het wat van u pensioen afhanklik gaan wees nie)

  1. b)Die fondswaarde belê kan aan u, vir ‘n minimum gewaarborgde tydperk bv 10 jaar, ‘n maandelikse pensioen voorsien, indien u tot sterwe kom en u het nog nie die 120 pensioen paaiemente ontvang nie, sal die maandelikse pensioen aan u begunstigde betaal word totdat 120 pensioen paaiemente betaal is. Indien u tot sterwe kom nadat die minimum gewaarborgde tydperk verval het, dws u het reeds 120 pensioen paaiemente ontvang, staak die pensioen en die kapitaal gaan verlore.

(Hierdie opsie is goed indien u en u eggenote reeds in ‘n gevorderde stadium van lewe is en verwag dat u en u eggenote nie meer langer as 10 jaar sal lewe nie en u nie belangstel dat u kinders enige pensioengelde erf nie)

  1. c)U kan ‘n lewenslange gesamentlike pensioen koop op u en u gade se lewe. Nadat u en u gade gesterf het staak die pensioen en die kapitaal is verlore.

(Hierdie opsie bring ‘n mate van gemoedsrus aangesien u weet dat ongeag wie eerste tot sterwe kom die langslewende vir die res van sy of haar lewe die pensioen sal ontvang. U kinders sal ook geen gelde kan erf uit u pensioen nie.)

  1. d)Volgens die kapitaalbehoudplan word die pensioen lewenslank uitbetaal, met geen waarborgtermyn nie en met die afsterwe van die versekerde word die kapitaal belastingvry aan ‘n begunstigde uitbetaal.

(Hierdie is die eerste plan waar u die kapitaal waarvoor u jare lank gespaar het, aan u eggenote of kinders kan bemaak. U het vir baie jare hard gewerk en met hierdie opsie behou u familie die kapitaal en is die kapitaal nie verlore soos in die vorige 3 opsies nie.)

  1. e)U kan die fondswaarde na ‘n lewende annuiteit laat oorplaas. Met ‘n lewende annuiteit kan u ‘n maandelikse inkomste van tussen 2.5% – 17.5% per jaar verdien. Die opbrengs wat meer is as wat u ontrek, word by u fondswaarde gevoeg en indien u meer onttrek as wat u fondswaarde is, verminder u fondswaarde.

(Die voordeel van hierdie opsie is dat u jaarliks ‘n keuse kan uitoefen rakende die inkomste wat nie deur die vorige 4 opsies beskikbaar was nie.

Indien u, terwyl u werk, slegs 2.5% per jaar inkomste op die kapitaal belê neem, sal u kapitaal jaarliks steeds groei met die opbrengs wat meer is as die 2.5% wat u ontrek as pensioen.

Die verdere voordeel van die opsie is dat die belegging na u afsterwe ook aan ‘n begunstigde oorgedra kan word. Die begunstigdes kan weer op hulle beurt nuwe begunstigdes aanwys.  Dus sal daar solank daar van die fondswaarde oor is altyd ‘n opvolgende begunstigde aangewys kan word.  Dit is die rede vir die naam, lewende annuiteit, dit beteken solank daar geld beskikbaar is en ‘n lewende begustigde is, die begunstigde die gelde altyd sal kan benut.)

Besluite rondom langtermynversekering is een van die belangrikste besluite wat jy moet neem.  Niemand wil hulle aftrede binnegaan sonder die versekering dat jy finansiële gesond is of dat jou geliefdes nie finansiële bekommernisse sal hê na jou afsterwe nie.

Onthou dat G and S Makelaars oor ‘n span kundiges beskik wat sal verseker dat jy die regte keuses maak.

Ons is hier vir jou.

Gawie.